Ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 2 kohdan mukaisista standardoiduista menettelyistä ja tietoliikenneprotokollista

These regulations and guidelines are unfortunately available only in Finnish and Swedish. Please find a link to the Swedish version here.

Määräykset ja ohjeet 5_2022.pdf (pdf)

Ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan mukaisista standardoiduista menettelyistä ja tietoliikenneprotokollista

  • Voimassa: 12.9.2022 alkaen

More information

FIN-FSA regulations and guidelines