Raportointi

Raportoinnista on kerrottu enemmän sivuston raportointiosiossa.

Mitä pitää raportoida ja ilmoittaa?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Ilmoitukset

Toimiluvalliset joukkorahoituksen välittäjät

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Joukkorahoituslaki 9 § 3 momentti

Toiminnan aloitus- ja lopetusilmoitus

viipymättä
Joukkorahoituslaki 11 § 3 momentti

Tieto omassa taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneista olennaisista muutoksista ja muista seikoista, jotka vaikuttavat niiden velvollisuuksien täyttämiseen

viipymättä

Rekisteröityneet joukkorahoituksen välittäjät

Määrämuotoisilla lomakkeilla tai tiedostoina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Joukkorahoituslaki 2 luku 6 §

Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen

Fit & Proper -lomake (word)

Ennen muutoksen voimaantuloa tai viipymättä sen jälkeen

Vapaamuotoisina ilmoitettavat tiedot

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat
Joukkorahoituslaki 5 § 2 momentti

Rekisteritietojen muutosilmoitus tai toiminnan lopetusilmoitus

viipymättä
Joukkorahoituslaki 11 § 3 momentti

Tieto omassa taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneista olennaisista muutoksista ja muista seikoista, jotka vaikuttavat niiden velvollisuuksien täyttämiseen

viipymättä