Sääntely

Sijoitus- ja lainamuotoisen joukkorahoituspalvelun tarjoamiseen sovelletaan 10.11.2021 alkaen EU:n joukkorahoitusasetusta ((EU) 2020/1503).

Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n joukkorahoitusasetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 228/2021 vp) on annettu 2.12.2021.

Kansallisen joukkorahoituslain (734/2016) mukaisesti joukkorahoituksen välittäjinä toimineet voivat jatkaa joukkorahoituslain mukaista tarjoamista 10.11.2023 asti tai siihen saakka, kunnes niille myönnetään asetuksen mukainen toimilupa sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.