Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan johtaja 2009–

Syntynyt: 1954
Koulutus: varatuomari, ekonomi

Aiempia tehtäviä

 • Rahoitustarkastus
  • johtaja 2007–2008
  • apulaisjohtaja/osastopäällikkö, markkinavalvontaosasto 1996–2007
 • Suomen Yhdyspankki Oy, pankinjohtaja (pääomamarkkinatoiminto) 1991–1996
 • Union Bank of Finland Ltd, London Branch, Manager (Corporate Finance) 1986–1990

Nykyisiä luottamustoimia

 • Euroopan keskuspankin (EKP) valvontaneuvoston jäsen
 • EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) hallintoneuvoston jäsen
 • ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) hallintoneuvoston jäsen
 • ESRB:n (Euroopan järjestelmäriskikomitean) hallintoneuvoston jäsen (ei äänivaltainen)
 • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn hallituksen jäsen
 • Jäsen Rahoitusmarkkinoiden vakausneuvoston neuvoa-antavassa ryhmässä (FSB Regional Consultative Group for Europe)
 • Makrovakausfoorumin ohjauskomitean ja makrovakausfoorumin jäsen

Aikaisempia luottamustoimia

 • ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) varapuheenjohtaja 24.11.2021 asti
 • ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) väliaikainen puheenjohtaja 1.4.–31.10.2021
 • EBAn (Euroopan pankkiviranomainen) hallintoneuvoston jäsen 14.3.2021 asti
 • ESMAn Financial Innovation Standing Committeen puheenjohtaja (kaksi kautta)
 • EBAn, ESMAn ja EIOPAn yhteiskomitean alakomitean (Consumer Protection and Financial Innovation) puheenjohtaja (kaksi kautta)

Calendar of Anneli Tuominen

Johtajan kokous-, sidosryhmä- ja edustuskulut

Johtajan virkamatkakulut

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Johtaja

Sähköposti: anneli.tuominen(at)finanssivalvonta.fi