Sääntely

Kansallisessa joukkorahoituslaissa (JRL) säädetään joukkorahoituksen saajan lähinnä tiedonantovelvollisuuksista ja muilla kuin rahoitusvälineillä joukkorahoitusta tarjoavan välittäjän velvollisuuksista.

Sijoitusmuotoista joukkorahoitusta rahoitusvälineellä tarjoavaan sovelletaan aina sijoituspalvelun tarjoajaa koskevia säännöksiä, katso Sijoituspalvelun tarjoajat -sivu.