Raportoitavat ja ilmoitettavat tiedot

Tähän osioon on kerätty tietoa taloudellisen tilan ja riskien raportoinnin tiedonantajatasoista sekä rahoitus- ja vakuutussektorin tiedonkeruukartasta että raportoinnin apuvälineistä, kuten tiedonkeruusovelluksista ja Jakelu-palvelusta. Lisäksi osiosta löytyy tietoa siitä, mistä valvottavan pitää tehdä ilmoitus sekä ohjeita kaupparaportointiin ja pääomamarkkinoilla toimivien valvottavien raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksista.