Kaupparaportointi

Kaupparaportointi koskee:

  • sijoituspalvelun tarjoajia, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä.
  • sijoituspalvelun tarjoajia, jotka vastaanottavat ja välittävät toimeksiantoja muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten.
  • kauppapaikan ylläpitäjiä, kun sen järjestelmien välityksellä toteutetaan MiFIR-asetuksen soveltamisalaan kuulumattoman yrityksen liiketoimia.
  • hyväksyttyjä ilmoitusjärjestelmiä (ARM).

Mitä pitää raportoida?

Määräykset ja ohjeet Raportoitava tieto Raportointitiheys ja raportointiajankohdat Palautuspäivät
2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n mukaisesti

Rahoitusvälineillä toteutetut liiketoimet

Lisätietoa kaupparaportoinnista

 

viipymättä tai seuraavana päivänä