Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset

Kotimainen lainsäädäntö

Olemme koonneet keskeisintä sektorikohtaista finanssimarkkinoita koskevaa Suomen lainsäädäntöä tänne.

Koko Suomen finanssimarkkinoita koskeva lainsäädäntö löytyy osoitteesta www.finlex.fi.

Finanssivalvonnan toimintaa koskevat lait

EU-lainsäädäntö

EU-lainsäädäntö johtaa EUR-Lex-sivustolle, jonka kautta Euroopan unionin oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat ovat saatavilla.