Kansainväliset ohjeet ja suositukset

Euroopan finanssivalvontaviranomaisten antamat suositukset on koottu organisaatioiden kotisivuille:

Financial Stability Forumin aloitteesta on syntynyt julkaisu (Compendium of Financial Standards), johon on koottu keskeiset kansainvälisesti hyväksytyt finanssimarkkinoiden toimintaan ja valvontaan liittyvät suositukset. Julkaisu esittelee suosituksia julkaisevat tahot, toimii väylänä niiden verkkosivuille ja kuvaa lyhyesti jokaisen suosituksen.