Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verk-koja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä

Määräykset ja ohjeet 4_2022.pdf (pdf)

Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä

  • voimassa 1.6.2022 alkaen

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma