Määräys luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmän osakkeen- ja kiinteistöomistuksen ilmoittamisesta

Määräys 105.2 (pdf)

Määräys luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmän osakkeen- ja kiinteistöomistuksen ilmoittamisesta

  • voimassa 31.12.1999 alkaen

Liite 1 Lomakkeiden täyttöohjeet
Liite 2 Elinkeinoyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien omistus
Liite 3 Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien omistus
Saatekirje  29.12.1999  

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma