Ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan 2 kohdan mukaisista standardoiduista menettelyistä ja tietoliikenneprotokollista

Määräykset ja ohjeet 5_2022.pdf (pdf)

Ohjeet asetuksen (EU) N:o 909/2014 6 artiklan mukaisista standardoiduista menettelyistä ja tietoliikenneprotokollista

  • Voimassa: 12.9.2022 alkaen

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma