Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet 17/2013 (pdf)

Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet

  • voimassa 1.1.2014 alkaen
  • muutettu 2.2.2016

Lomakkeet:

Määräykset ja ohjeet 17/2013 Työttömyyskassoja koskevat määräykset ja ohjeet (versio 1)

Muuta aiheeseen liittyvää

Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Määräys- ja ohjeluonnoksesta saadut lausunnot

Lausuntopyynnöllä 4/2013, 28.5.2013 (dnro FIVA 6/01.00/2013) saadut lausunnot 

Palaute saaduista lausunnoista 

Määräys- ja ohjekokoelma