Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista

Määräykset ja ohjeet 10/2022 (pdf)

Ohjeet direktiivin (EU) 2019/2034 mukaisista palkitsemiskäytäntöjen ja sukupuolten palkkaerojen vertailuista

  • voimassa 31.12.2022 alkaen

 Näihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät seuraavat liitteet:

EBA:n ohje

Muuta aiheeseen liittyvää

Määräys- ja ohjekokoelma