Säker kommunikation

Vilka är kännetecknen för bedrägeri?

Det lönar sig för dig att vara speciellt noggrann när du överväger att skaffa tjänster och investeringsprodukter av en tjänsteleverantör som du inte känner och som kontaktar dig per telefon. Om ett erbjudande verkar vara för bra för att vara sant är det säkert också det.

Var försiktig åtminstone i följande situationer:

 • Den som gör erbjudandet kontaktar dig per telefon från ett land utanför EU-området. En typisk form av brottslig verksamhet är att tjänsteleverantören, föremålet för investeringen (t.ex. aktier) och betalningsadressen finns alla i olika länder.
 • Den som lämnar erbjudandet har allt för bråttom.
 • Beslutet måste fattas genast, annars går du miste om erbjudandet.
 • Betalningen krävs i förväg.
 • Betalningen är adresserad till någon annan än tjänsteleverantören och kan vara riktad till ett tredjeland.
 • Avtal eller annat skriftligt material finns inte tillgängligt.
 • Du lovas toppavkastning på kort tid utan risk.
 • Erbjudandet är personligt och ska hemlighållas.
 • Du är inte bekant med investeringsprodukten.

Begär alltid betänketid för att närmare undersöka bakgrunden till ett erbjudande som väcker misstankar.

Vilka saker måste man utreda före beslutet?

 • Existerar tjänsteleverantören på riktigt? På Internet är det möjligt att uppträda under falskt namn och även skapa falska identiteter och webbplatser för företag. Till och med välkända tjänsteleverantörers namn och produktnamn har missbrukats. Kontrollera alltid om tjänsteleverantören är seriös och pålitlig med hjälp av den kontaktinformation du fått och via branschorganisationer och myndigheter.
 • Vad vet du om tjänsteleverantörens ledning, ägarförhållanden och verksamhetshistoria?
 • Kräver verksamheten ett verksamhetstillstånd? Har tjänsteleverantören ett verksamhetstillstånd? Du kan kontrollera tjänsteleverantörens verksamhetstillstånd och registrering i Finansinspektionen förteckning över tillsynsobjekt och notifikationer.
 • Övervakas verksamheten? Av vilken tillsynsmyndighet, dvs. vilken är den lokala tillsynsmyndigheten?

Var hittar jag varningar om bedragare?

Tips för hur du skyddar dig själv när du ska välja online- eller mobilbankstjänster

Se EBAs tips (pdf)