Dataskydd

Finansinspektionen har infört nya registerbeskrivningar över behandlingen av personuppgifter, som används för att informera om användningen av personuppgifter. En registerbeskrivning är ett dokument som anger informationsinnehållet i varje enskilt register, rättsgrunden för behandling av uppgifterna och användningssyftet för uppgifterna.

Vad avses med dataskydd?

Med dataskydd avses att databehandlingskraven för personuppgifter beaktas för att trygga privatpersoners rättigheter vid insamlingen av personuppgifter och under databehandlingens hela livscykel. För ytterligare information om dataskyddet se webbplatsen för dataombudsmannens byrå www.tietosuoja.fi/sv.