Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.finanssivalvonta.fi och det har upprättats den 10 januari 2020. En bedömning av tillgängligheten av dessa digitala tjänster gjordes av Eficode hösten 2018, varefter Finansinspektionens kommunikation gjorde en ny bedömning hösten 2019 sedan de påtalade bristerna hade korrigerats. Som bäst pågår en ny tillgänglighetsbedömning, varefter utlåtandet åter uppdateras.

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen Finanssivalvonta.fi

Webbplatsen uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

De viktigaste bristerna gäller tillgängligheten av sådana bilagor som ursprungligen publicerats före den 23 september 2018 och som sådana förts över till den nya webbplatsen. Dessa bilagor tillgängliggörs på begäran och i samband med uppdateringen av sidorna. De nya bilagor som läggs ut på webbplatsen är tillgängliga.

Vi utreder tillgängligheten av sådan information som härstammar från externa system.

Respons och kontaktinformation

Har du upptäckt brister i tillgängligheten på vår webbplats? Informera oss och vi gör vårt bästa för att rätta till bristen.

Om du stöter på tillgänglighetsproblem på vår webbplats, ta först kontakt med oss per e-post finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi. Vi svarar inom 14 dagar. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000