Anneli Tuominen

Finansinspektionens direktör 2009–

Född: 1954
Utbildning: vicehäradshövding, ekonom

Tidigare befattningar

 • Finansinspektionen
  • direktör 2007–2008
  • biträdande direktör/avdelningschef, marknadstillsyn 1996–2007
 • Föreningsbanken i Finland Ab, bankdirektör (kapitalmarknader) 1991–1996
 • Union Bank of Finland Ltd, London Branch, Manager (Corporate Finance) 1986–1990

Nuvarande förtroendeuppdrag

 • Interimistisk ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
 • Ledamot av Europeiska centralbankens (ECB) tillsynsnämnd
 • Vice ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)
 • Medlem i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (EIOPA) tillsynsstyrelse    
 • Medlem i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) tillsynsstyrelse
 • Styrelsemedlem i Europeiska systemrisknämnden (ESRB) 
 • Styrelsemedlem i Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
 • Medlem i FSB:s (rådet för finansiell stabilitet) regionala rådgivande grupp i Europa
 • Medlem av styrkommittén för Makrotillsynsforum

Tidigare förtroendeuppdrag

 • Medlem i Europeiska bankmyndighetens (EBA) tillsynsstyrelse t.o.m. 14.3.2021
 • Ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) Financial Innovation Standing Committee (två perioder)
 • Ordförande i Consumer Protection Sub-Committee (konsumentskyddsfrågor, kommitté underställd EBAs, ESMAs och EIOPAs samarbetskommitté, Joint Committee) (två perioder)

Calendar of Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Anneli Tuominen

Direktör

E-post: anneli.tuominen(at)fiva.fi