Sonja Lohse

Ledande rådgivare, stabsfunktion 2014–

Född: 1956
Utbildning: vicehäradshövding, juris kandidat

Tidigare befattningar

  • Nordea Bank AB (publ), Group Compliance Officer 2001–2013
  • Merita-Nordbanken AB, Legal Partner för Asset Management affärsområdet, 1997–2001
  • Merita Bank Finland Abp, värdepappersmarknadsexpert på avdelningen Juridiska ärenden, 1991–1997
  • Föreningsbanken i Finland Ab, direktör för avdelningen Juridiska ärenden inom värdepappersverksamheten, 1988–1991
  • Föreningsbanken i Finland Ab, direktör för avdelningen Utländska förvar, 1984–1988
  • Föreningsbanken i Finland Ab, jurist på notariatet vid Senatstorget, 1981–1984 
Sonja Lohse

Sonja Lohse

Ledande rådgivare

E-post: sonja.lohse@finanssivalvonta.fi