Instruktioner för rapportering

Rapporteringsinstruktionerna innehåller mer detaljerad information om beredning, testning, inlämning och verifiering av rapporter samt användning av skyddad e-post.