Återkoppling på valideringar

Rapportören får automatiskt återkoppling på rapportens innehåll per e-post (separat e-postmeddelande efter kvitteringsmeddelande om att rapporten anlänt). Rapportens status fastställs enligt följande:

1. Avslagen, rapporten innehåller kritiska tekniska fel (Röd)

  • Rapporten innehåller allvarliga formfel, som förhindrar att den kan mottas. Rapporten måste korrigeras och skickas på nytt.

2.  Avslagen, rapporten innehåller allvarliga fel (Orange)

  • Det finns minst ett allvarligt innehållsfel i rapporten, som förhindrar att den kan godkännas.
  • Godkännande av rapporten kräver en korrigering eller en utredning om varför rapportering enligt valideringarna inte är möjlig. Sådana är valideringar på blocking- eller error-nivå eller rapportering efter det godkända tidsfönstret. Utredningen ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post.

3. Mottagen, rapporten innehåller fel (Gul)

  • Det finns minst ett innehållsfel i rapporten, som emellertid inte hindrar att rapporten kan godkännas.
  • Rapportören ska korrigera felen eller lämna in en utredning om varför rapportering enligt valideringarna inte är möjlig. Sådana är valideringar på non-blocking eller warning nivå. Utredningen ska inlämnas till Finansinspektionen per e-post.

4. Godkänd, inga fel (Grön)

  • Rapporten har godkänts i Finansinspektionens samtliga automatiska valideringar och den motsvarar den aktuella sammanslutningens rapporteringsskyldigheter enligt Finansinspektionens register över sammanslutningar.