Uppgifter som ska rapporteras och anmälas

Till den här sektionen har samlats information om rapportörnivåerna i rapporteringen om ekonomisk ställning och risker samt om finans- och försäkringssektorns rapporteringskarta och hjälpmedlen för rapporteringen, till exempel rapporteringsprogram och tjänsten Jakelu. Därtill finns det i sektionen information om vad ett tillsynsobjekt ska anmäla samt anvisningar om handelsrapporteringen och om rapporterings- och anmälningsskyldigheter av tillsynsobjekten på kapitalmarknaden.