Anvisningar om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (G-SII)

Föreskrifter och anvisningar 1/2021 (pdf)

Anvisningar om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (G-SII)

  • gäller från 9.2.2021 tills vidare

Riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2020/14)

Läs mer

Föreskriftssamling