Föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II

Föreskrifter och anvisningar 7/2019 (pdf)

om tillämpningen av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Mifid II

  • gäller från 16.9.2019 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling