Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers aktie- och fastighetsinnehav

Föreskrift 105.2 (pdf)

Föreskrift om rapportering av kreditinstitutens och deras konsolideringsgruppers aktie- och fastighetsinnehav

  • gäller fr.o.m. 31.12.1999 tills vidare

Bilaga 1 Rapporteringsanvisningar (pdf)
Bilaga 2 Aktier eller andelar i näringssammanslutningar (pdf)
Bilaga 3 Fastigheter och aktier eller andelar i fastighetssammanslutningar (pdf)
Följebrev 29.12.1999 (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling