Anvisning om anmälan om till sammanslutningen av andelsbanker hörande kreditinstituts innehav av aktier och andelar i kreditinstitut och finansiella institut

Anvisning 301.5 (pdf)

Anvisning om anmälan om till sammanslutningen av andelsbanker hörande kreditinstituts innehav av aktier och andelar i kreditinstitut och finansiella institut

  • gäller fr.o.m. 23.5.1997 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling