Anvisningar för rapportering av uteblivna avvecklingar enligt artikel 7 i förordningen om värdepapperscentraler

Föreskrifter och anvisningar 18/2021 (pdf)

Anvisningar för rapportering av uteblivna avvecklingar enligt artikel 7 i förordningen om värdepapperscentraler

  • gäller från 1.2.2022 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling