Anvisningar om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt referensvärdesförordningen

Föreskrifter och anvisningar 17/2021 (pdf)

Anvisningar om metod, övervakningsfunktion och dokumentation enligt referensvärdesförordningen

  • gäller från 31.5.2022 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling