Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet

Föreskrifter och anvisningar 4_2022.pdf (pdf)

Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet

  • gäller från 1.6.2022 tills vidare

Läs mer

Föreskriftssamling