Tröskelvärde och förfaranden för etablering av ett intermediärt moderföretag inom EU

Föreskrifter och anvisningar 13/2021 (pdf)

Tröskelvärde och förfaranden för etablering av ett intermediärt moderföretag inom EU

  • Gäller från 14.11.2021 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling