Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser

Föreskrifter och anvisningar 5/2012 (pdf)

Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser

  • gäller från 1.7.2012 tills vidare
  • ändringsdatum 7.3.2019

Föreskrifter och anvisningar 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser (versionen 2) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling