Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

Föreskrifter och anvisningar 17/2013 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar för arbetslöshetskassor

  • gäller från 1.1.2014 tills vidare

Rapporteringsblanketter för arbetslöshetskassor finns bara på finska.

Läs mer

Föreskriftssamling