Lokalbankernas interna kapitalutvärdering

Föreskrifter och anvisningar 11/2014 (pdf)

Lokalbankernas interna kapitalutvärdering

  • gäller fr.o.m. 31.12.2014 

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

  • Bilaga 1: Blanketterna PP01-PP13 och PS01 (pdf)
  • Bilaga 2: Modell för lokalbankernas interna kapitalutvärdering (pdf)
  • Bilaga 3: Anvisningar för elektronisk rapportering (på finska, pdf)

Läs mer


Kontakta

​Institutsansvarig​ Päivi Saari-Halonen
telefon 09 183 5290

Uppdaterad


Ämnesord

Föreskrifter Anvisnigar

Föreskriftssamling