Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

Föreskrifter och anvisningar 25/2013 (pdf)

Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

  • gäller från 1.1.2014 tills vidare
  • ändringsdatum 20.2.2017

Bilaga 1 (pdf), underbilaga 2 till bilaga 1 (excel), underbilaga 3 till bilaga 1 (excel)
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Föreskrifter och anvisningar 25/2013 Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar (versionen 5) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling