Anvisningar för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034

Föreskrifter och anvisningar 10/2022 (pdf)

Anvisningar för riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen enligt direktiv (EU) 2019/2034 

  • gäller 31.12.2022 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

EBA riktlinger

Läs mer

Föreskriftssamling