Lämplighetsprövning (fit & proper)

Standard 1.4 (pdf)

Lämplighetsprövning (fit & proper)

  • gäller fr.o.m. 1.7.2007 tills vidare
  • ändringsdatum 31.12.2008

Relevant rapporteringsstandard

Standard RA1.4 Rapportering av uppgifter för lämplighetsprövning

  • gäller fr.o.m. 1.7.2007 tills vidare

Standard 1.4 Lämplighetsprövning (fit & proper) (versionen 1) (pdf)

Läs mer


Kontakta

Jurist Anne Hakkila
telefon 09 183 5512

Jurist Raija Railas
telefon 09 183 5235

Uppdaterad


Ämnesord

fit & proper Standarder

Föreskriftssamling