Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Standard 2.4 (pdf)

Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  • gäller fr.o.m. 1.9.2005 tills vidare
  • ändringsdatum 25.11.2015

Föreskrifterna och anvisningarna har upprättats i enlighet med lagen om penningtvätt, som trädde i kraft den 1 augusti 2008, och de bestämmelser som meddelats med stöd av den. Vi ber er beakta att föreskrifterna och anvisningarna inte är uppdaterade till alla delar, eftersom de inte beaktar de ändringar i lagen om penningtvätt som trädde i kraft den 3 juli 2017 (444/2017) och andra bestämmelser som upphävts eller meddelats i samband med totalrevideringen av lagen. Finansinspektionen uppdaterar föreskrifterna och anvisningarna för tillfället.

Rapporteringen om risker för och kontroll av penningtvätt och finansiering av terrorism

 

Standard 2.4 Kundkännedom - åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (versionen 5) (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling