Föreskrifter och anvisningar om intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034

Föreskrifter och anvisningar 2/2022 (pdf)

Föreskrifter och anvisningar om intern styrning enligt direktiv (EU) 2019/2034

  • gäller från 16.5.2022 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Läs mer

Föreskriftssamling