Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen

Föreskrifter och anvisningar 1/2020 (pdf)

Anvisningar om lagstadgade och icke-lagstadgade moratorier för lånebetalningar som tillämpas mot bakgrund av covid-19-krisen

  • gäller från 24.6.2020 tills vidare

EBA:s anvisning

 

Läs mer

Föreskriftssamling