Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler

Föreskrifter och anvisningar 6/2017 (pdf)

Regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler

  • gäller från 8.8.2017 tills vidare
  1. Anvisningar om regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling