Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse

Föreskrifter och anvisningar 6/2018 (pdf)

Processer för att beräkna indikatorerna för att fastställa de mest relevanta valutorna och värdepapperscentraler av väsentlig betydelse

  • gäller från 28.5.2018 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

  1. Riktlinjer för processen med att beräkna indikatorerna för fastställande av de mest relevanta valutor i vilka avveckling sker (pdf)
  2. Riktlinjer för processen med att beräkna indikatorerna för fastställande av väsentlig betydelse vad gäller en värdepapperscentral i en värdmedlemsstat (pdf)

Läs mer

Föreskriftssamling