Handläggning av kundklagomål

Läs mer

Rapportering

För rapportering av kundklagomål till Finansinspektionen ska Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation användas. Se närmare på sidan Finansinspektionens elektroniska kommunikation.


Kontakta

​​Marknadsövervakare​ Päivi Turunen
telefon 09 183 5557

Uppdaterad


Ämnesord

Föreskrifter Anvisnigar

Föreskriftssamling