Handläggning av kundklagomål

Föreskrifter och anvisningar 3/2013 (pdf)

Handläggning av kundklagomål

  • gäller från 18.3.2013 tills vidare
  • ändringsdatum 18.1.2019

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

Föreskrifter och anvisningar 3/2013 Handläggning av klagomål i försäkringsbolag och försäkringsföreningar (version 3)

Läs mer


Kontakta

​​Marknadsövervakare​ Päivi Turunen
telefon 09 183 5557

Uppdaterad


Ämnesord
Föreskrifter Anvisnigar

Föreskriftssamling