Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer

Föreskrifter och anvisningar 5/2013 (pdf)

Anvisning om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer

  • gäller från 19.6.2013 tills vidare

Med dessa föreskrifter och anvisningar följer följande bilagor:

  1. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer om undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar  (ESMA/2013/74)

Läs mer

Föreskriftssamling