Självreglering

Nasdaq Helsinki

Värdepappersmarknadsföreningen

Finans Finland (FA)

Försäkrings- och finansrådgivningen

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf