Määrätyt valvontamaksut

Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa

 

Maksuvelvolliset

2019

2020

Luottolaitokset 16 687 17 659
Sijoituspalveluyritykset 1 171 1 259
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 2 170 2 594
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 2 458 2 436
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 315 327
Arvopaperikeskus 228 237
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 624 696

Rahoitussektori yhteensä

23 653

25 208

Henkivakuutusyhtiöt 1 303 1 468
Vahinkovakuutusyhtiöt 1 393 1 494
Työeläkevakuutusyhtiöt 2 379 2 556
Työttömyyskassat 1 180 1 113
Eläkesäätiöt ja -kassat 241 251
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 95 99
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 112 120
Julkisyhteisöjen eläkerahastot 644 726
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 258 243

Vakuutussektori yhteensä

7 610

8 075

Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut 199 - 14

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

31 462

33 269