Johtoryhmä

Fiva_johtoryhma_2020.jpg

Ylärivissä: Samu Kurri, Anneli Tuominen ja Kaisa Forsström
Keskirivissä: Erkki Rajaniemi ja Jyri  Helenius
Alarivissä: Pirjo Kyyrönen, Sonja Lohse ja Armi Taipale

Anneli Tuominen
varatuomari, ekonomi, johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Jyri Helenius
diplomi-insinööri, apulaisjohtaja, osastopäällikkö, Pankkivalvonta

Kaisa Forsström
oikeustieteen kandidaatti, osastopäällikkö, Vakuutusvalvonta

Samu Kurri
yhteiskuntatieteiden maisteri, osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi

Armi Taipale
oikeustieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri, osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta

Sonja Lohse
varatuomari, johtava neuvonantaja, yksikönpäällikkö, Esikunta

Erkki Rajaniemi
kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, johdon neuvonantaja

Pirjo Kyyrönen
varatuomari, johtava lakimies, johtoryhmän sihteeri

Johtoryhmä kokoontui 93 kertaa. Johtajan palkka ja palkkiot olivat 220 505 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 862 868 euroa.

Johtoryhmän jäsenten ja sihteerin CV:t: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Tehtävät ja organisaatio

Kaikkia fivalaisia koskevat eettiset ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan eettiset ohjeet

Kaikkia fivalaisia koskevat kaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan arvopaperikaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat säännöt