Yhteystiedot

Puhelinvaihde

09 183 51

Käyntiosoite ja aukioloajat

Finanssivalvonnan toimipaikka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Snellmaninkatu 6.

Virastoaika on maanantaista perjantaihin kello 9–16.15
(kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona poikkeuksellisesti kello 9–13.30).

Finanssivalvonnan palvelunumero

Palvelunumero 09 183 5360 palvelee pankki-, vakuutus- ja sijoitusasiakkaita arkisin klo 9–11. Numerossa neuvotaan myös muissa Finanssivalvontaa koskevissa asioissa. Palvelunumero on tarkoitettu Finanssivalvonnan valvottavien kuluttaja-asiakkaille.

Medialle

Finanssivalvonta palvelee mediaa täällä.

Tarvitsetko apua palveluntarjoajan kanssa toimimiseen?

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo ja opastaa pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluasiakkaita sekä selvittää tarvittaessa asiakkaan puolesta kiistatilanteita pankin, vakuutusyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen kanssa.

Palvelunumero (09) 685 0120 on avoinna maanantaista torstaihin kello 10–16. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Muut yhteystiedot

Kirjaamo

Avoinna arkisin kello 9–16 (kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13.30).
postiosoite: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki
puhelin 09 183 5339
faksi 09 183 5328
kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Saapuva posti

Vastaanotamme postia arkisin virka-aikana klo 8.00–16.15. Postin vastaanotto sijaitsee Rauhankatu 19:n sisäpihalla. Käynti sisäpihalle on Rauhankatu 19:n ja Rauhankatu 17:n (Kansallisarkisto) väliseltä kujalta. Kujalla on portti, joka avataan Suomen Pankin valvomosta. Saat yhteyden valvomoon portinpielessä olevalla kutsulaitteella. Portin jälkeen kujan päässä on lasinen hissirakennus, hissin voi tilata kutsulaitteella.

Viranomaisten välinen kuulemismenettely määräosuuksien hankinnoissa luottolaitoksista

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/461 artiklassa 2 tarkoitettu nimetty yhteyspiste luottolaitoksista olevien määräosuuksien ehdotettuihin hankintoihin liittyvässä asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemismenettelyssä on kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi (asiakirjojen vastaanotto).

Selvitys- ja tietopyynnön tekeminen

Asiakirjaa koskeva tietopyyntö toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Finanssivalvonnalle voi ilmoittaa Finanssivalvonnan valvottavan menettelystä, jonka asiakas katsoo olevan säännösten vastaista tai muutoin moitittavaa. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Yhteydenottojen julkisuus ja luottamuksellisuus

Huomaathan, että viranomaiselle lähetetyt viestit ovat julkisia, jollei niissä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain perusteella ole salassa pidettäviä tietoja. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Esimerkiksi henkilön terveydentilaa, työhallinnon asiakkuutta tai vuosituloja koskevat tiedot ovat aina salassa pidettäviä.

Verkkolaskutus

Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin yhteiset laskutusohjeet löytyvät Suomen Pankin sivuilta.

Sähköposti

Finanssivalvonnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)finanssivalvonta.fi ilman skandinaavisia merkkejä (esimerkiksi ä = a, ö = o).

Voit lähettää Finanssivalvontaan myös salattua sähköpostia (Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje). Finanssivalvonta suosittelee käyttämään SecureMail-yhteydellä suojattua sähköpostiratkaisua silloin, kun sähköposti sisältää salassa pidettäviä tietoja.

Ilmoita väärinkäytösepäilystä

Jos epäilet väärinkäytöstä, pääset ilmoittaman asiasta tästä linkistä.

Finanssivalvontaan soitettujen puheluiden hinta

Kaikki Finanssivalvontaan soitetut puhelut ovat lisämaksuttomia. Matkapuhelimesta soitettaessa hinta perustuu liittymätyypin hinnoitteluun, lankaliittymästä soitettaessa veloitus on paikallis-, kauko- tai ulkomaanpuheluhintainen.

Finanssivalvonnan yhteyssähköpostit palvelevat seuraavissa asioissa

AIFM-vaihtoehtorahastot
Teema Sähköposti
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset sekä AIFMD-raportointivelvollisuuden muutokset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
AIFM-aiheiset tulkintakysymykset Finanssivalvonnalle AIFMquestions(at)fiva.fi

AIFM-lain 18 luvun 1§:n mukaiset ilmoitukset huomattavan omistusosuuden hankkimisesta sekä AIFM-lain mukaiset muutos- ja lopetusilmoitukset

Katso tarkemmat ohjeet:
12 luvun 1 pykälään liittyvät ilmoitukset
19 luvun 3, 4 ja 1 pykäliin liittyvät ilmoitukset
20 luvun 3 ja 2 pykäliin liittyvät ilmoitukset

AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi
Ulkomaiset AIFM-lain 19 luvun 2 ja 5 pykälien mukaiset markkinointinotifikaatiot rajan yli Suomeen AIFM.notifications(at)fiva.fi
IDD (Vakuutusten tarjoamisesta annettu direktiivi)

IDD-aiheiset kysymykset Finanssivalvonnalle. Katso tarkemmat ohjeet.

 • vakuutusedustajat(at)fiva.fi
Innovaatio-HelpDesk

Innovatiivisten finanssituotteiden ja -palveluiden toimilupa-, rekisteröinti- ja muita lupa-asioita koskevat kysymykset

 • Innovaatio-HelpDesk(at)fiva.fi

Lue lisää FinTech – Finanssialan innovaatiot

Muiden kuin innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden osalta pyydämme ottamaan yhteyttä muihin yhteystiedoissa annettuihin osoitteisiin.

Kaupparaportointi (AKVA)

Kaupparaportoinnin määräykset ja ohjeet, kaupparaportointivaatimukset ja raportoinnin tekninen toteutus

 • kaupparaportointi(at)fiva.fi

Kaupparaportoinnin tekninen tuki

 • trs-support(at)fiva.fi
Lyhyet positiot

Lyhyeksimyyntiin liittyvät kysymykset:

 • shortselling(at)fiva.fi
MAR-kysymykset

Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) liittyvät kysymykset ja tulkinnat, jotka eivät vaadi välitöntä vastausta

 • markkinat(at)fiva.fi
MiFID II ja MiFIR

MiFID II/MiFIR-aiheiset mahdollisimman perustellut kysymykset sääntelyviittauksineen

 • MiFIDquestions(at)fiva.fi
PRIIPS

Paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista annettavaa avaintietoasiakirjaa (PRIIPS) koskevat kysymykset.

Katso tarkemmat ohjeet

 • PRIIPSquestions(at)fiva.fi
Raportointi
Teema Sähköposti
EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML) Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv) VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset sekä AIFMD-raportointivelvollisuuden muutokset AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

STT- (sisäisen toimituksen toteutus) ja CSDR7-raportointiin liittyvät tekniset- ja tulkintakysymykset

STTHelpdesk(at)fiva.fi
Ei-konekielinen Solvenssi II -raportointi S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi
Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
Pension Fund -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset Katso Raportointi Finanssivalvonnalle
EKP:n valvontamaksutekijöiden raportointi ja sitä koskeva yhteydenpito EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Raportointijärjestelmän uudistukseen liittyvät kysymykset NewReportingSystem(at)fiva.fi
Tarkempi jaottelu tiedonkeruista (pdf)  
Sijoituspalvelun tarjoajien ja kauppapaikkojen STOR-ilmoitukset

MAR 16 Artiklan mukaiset STOR-ilmoitukset

Ilmoitukset lähetetään erillisellä lomakkeella suojattua sähköpostiyhteyttä käyttäen.

 • STOR(at)fiva.fi
Sähköinen asiointipalvelu

Finanssivalvonnan sähköiseen asiointiin liittyviä tiedusteluja voi lähettää osoitteeseen: fiva-asiointi(at)finanssivalvonta.fi

UCITS-rahastot

Uusien ulkomaisten rahastojen markkinointi

 • Ucits.Notifications(at)finanssivalvonta.fi

Muutosilmoitukset

 • funds(at)finanssivalvonta.fi
Vakuutusalan säännöllinen raportointi

Vakuutusalan säännölliset raportit

 • tilastot(at)fiva.fi
Vertailusivusto

Vertailusivustolle toimitettavat tiedot määrämuotoisella lomakkeella​

 • vertailusivusto(at)fiva.fi

Tietojen toimittamiseen liittyvät lomaketiedustelut ja kyselyt

 • vertailusivusto.tiedustelut(at)fiva.fi
Viestintä

Verkkopalvelua koskevat kysymykset, palaute ja kehitysehdotukset joko tähän sähköpostiosoitteeseen tai palautelomakkeen kautta

 • finanssivalvonta(at)fiva.fi