Kansainvälinen yhteistyö

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
FATF

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n yhteydessä toimiva hallitusten välinen toimintaryhmä FATF (Financial Action Task Force) tekee rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen vastaista kansainvälistä yhteistyötä. FATF:n jäseninä on 37 valtiota ja 2 alueellista järjestöä. Suomi hyväksyttiin jäseneksi vuonna 1991.

FATF kehittää ja antaa suosituksia ja myös seuraa niiden täytäntöönpanoa jäsenmaissa vuosittaisilla kyselyillä ja määräajoin tehtävillä maa-arvioinneilla.
FATF on julkaissut 40 rahanpesun sekä terrorismin ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen estämisen suositusta, joita FATF:n jäsenvaltiot ovat poliittisesti sitoutuneet noudattamaan.

Suosituksiin voi tutustua FATF:n sivuilla

FATF:n maa-arvioissa kartoitetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen tilannetta kulloinkin tarkastelun kohteena olevassa maassa. Suomen uusin maa-arviointi on valmistunut keväällä 2019 (julkistettu 16.4.2019). Suomen maa-arvioinnin ensimmäistä seurantaraporttia tullaan käsittelemään FATF:ssa kesäkuussa 2020.

Suomen maa-arvioon voi tutustua FATF:n sivuilla

FATF julkaisee säännöllisesti uutiskirjeen, FATF Business Bulletin, tärkeimmistä päätöksistään ja toimenpiteistään. FATF Business Bulletin tarjoaa ajankohtaista tietoa erityisesti yksityiselle sektorille merkityksellisistä asioista.

FATF:n ohjeistukset (Guidance) ja parhaat käytänteet (Best Practices)

FATF:n ohjeistus koskien digitaalista henkilöllisyyttä (Digital ID)

FATF on julkaissut ohjeistuksen (engl.) sen selventämiseksi, miten digitaalista henkilöllisyyttä (Digital ID) koskevia järjestelmiä voidaan käyttää hyväksi asiakkaan tuntemisvelvollisuuden (customer due diligence, CDD) täyttämisessä.

Parhaat käytänteet koskien oikeushenkilöiden tosiasiallisia edunsaajia

FATF asetti vuonna 2003 ensimmäisenä kansainvälisenä yhteistyöelimenä tosiasiallisia edunsaajia koskevat globaalit vaatimukset. Näitä vaatimuksia täsmennettiin vuonna 2012. FATF on julkaissut lokakuussa 2019 parhaat käytänteet koskien tosiasiallisia edunsaajia (Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons), johon voi tutustua FATF:n sivuilla

Terrorismin rahoittamisen riskiarviointia koskeva ohjeistus

FATF on julkaissut heinäkuussa 2019 terrorismin rahoittamisen riskiarviointia koskeva ohjeistuksen (Terrorist Financing Risk Assessment Guidance), johon voi tutustua FATF:n sivuilla

Virtuaalivaluuttoja ja niiden tarjoajia koskevaa riskiperusteista lähestymistapaa koskeva ohjeistus

FATF:n kesäkuussa 2019 julkaiseman ohjeistuksen tarkoituksena on selkeyttää sitä, miten FATF:n suosituksia tulisi soveltaa virtuaalivaluuttoihin ja virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita tarjoaviin. Ohjeistuksen taustalla on FATF:n suosituksiin lokakuussa 2018 tehty lisäys, jonka mukaan suosituksia sovelletaan virtuaalivaluuttoihin sekä virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluita tarjoaviin. Ohjeistus antaa myös jäsenvaltioille ja viranomaisille suuntaviivoja siitä, miten jäsenvaltioiden ja valvovien viranomaisten tulisi soveltaa FATF:n suosituksia virtuaalivaluuttapalveluntarjoajiin sekä siitä, miten toimijoiden itse tulisi toimia. Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers -ohjeistukseen voi tutustua FATF:n sivuilla.

FATF:n yleis- ja työryhmäkokoukset 2024

Helmikuu 2024

Yhteenveto (engl.) helmikuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATF:n sivuilla.

FATF ei lisännyt uusia valtioita listaukseensa valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) ja Iran.

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia: Myanmar. Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä, ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATF:n esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi"(engl.).

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Kenia ja Namibia.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Barbados, Gibraltar, Uganda ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat.

FATF:n yleis- ja työryhmäkokoukset 2023

Lokakuu 2023

Yhteenveto (engl.) lokakuun 2023 yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATF:n sivuilla.

FATF ei lisännyt uusia valtioita listaukseensa valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) ja Iran.

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia: Myanmar. Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä, ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATF:n esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi"(engl.).

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Bulgaria.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Albania, Caymansaaret, Jordania ja Panama.

Kesäkuu 2023

Yhteenveto (engl.) kesäkuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATF:n sivuilla.

FATF ei lisännyt uusia valtioita listaukseensa valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) ja Iran.

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia: Myanmar. Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä, ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskiarvioissaan FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi" (engl.).

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Kamerun, Kroatia ja Vietnam.

Helmikuu 2023

Yhteenveto (engl.) helmikuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATF:n sivuilla.

FATF ei lisännyt uusia valtioita listaukseensa valtioista, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) ja Iran

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia: Myanmar. Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä, ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskiarvioissaan FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi" (engl.).

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Etelä-Afrikka ja Nigeria.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Kambodža ja Marokko.

FATF:n yleis- ja työryhmäkokoukset 2022

Lokakuu 2022

Yhteenveto (engl.) lokakuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATF:n sivuilla.

FATF uudisti listaustaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa vastatoimiin: Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) ja Iran

Valtiot, joiden osalta FATF kehottaa soveltamaan riskeihin nähden oikeasuhtaisia tehostetun tuntemisvelvollisuuden mukaisia toimia: Myanmar. Tehostettua tuntemisvelvollisuutta soveltaessa tulisi varmistaa, ettei humanitaariseen apuun, lailliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rahalähetyksiin tarkoitettua rahaliikennettä estetä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskiarvioissaan FATF:n esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi" (engl.).

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Kongon demokraattinen tasavalta, Mosambik ja Tansania.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Nicaragua ja Pakistan.

Kesäkuu 2022

Yhteenveto (engl.) kesäkuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF on päättänyt pitää COVID 19-pandemian johdosta tauon arviointiprosessissaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

FATFin arviointiprosessissa pidetyn tauon johdosta FATF viittaa tuoreessa lausunnossaan aiemmin helmikuussa 2020 julkistettuun luetteloon. Vaikka lausunto ei välttämättä heijasta Iranin ja Pohjois-Korean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmien ajankohtaista tilannetta, FATFin kehotus toimenpiteisiin pysyy edelleen voimassa.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi" (engl.).

COVID-19 -pandemian alusta lähtien FATF on tarjonnut jonkin verran joustavuutta raportointiin. FATF on arvioinut seuraavien maiden edistymistä maaliskuusta 2022 lähtien: Albania, Barbados, Burkina Faso, Kambodža, Caymansaaret, Haiti, Jamaika, Jordania, Mali, Malta, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Filippiinit, Senegal, Etelä-Sudan, Türkiye ja Uganda. Näiden maiden osalta FATF on päivittänyt tietoja. Arabiemiirikunnat päätti lykätä raportointiaan eivätkä sen takia sitä koskevat tiedot välttämättä heijasta nykyhetken tilannetta.

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Gibraltar.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Malta.

Maaliskuu 2022

Yhteenveto (engl.) maaliskuun yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF on päättänyt pitää COVID 19-pandemian johdosta tauon arviointiprosessissaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

FATFin arviointiprosessissa pidetyn tauon johdosta FATF viittaa tuoreessa lausunnossaan aiemmin helmikuussa 2020 julkistettuun luetteloon. Vaikka lausunto ei välttämättä heijasta Iranin ja Pohjois-Korean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmien ajankohtaista tilannetta, FATFin kehotus toimenpiteisiin pysyy edelleen voimassa.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi" (engl.).

COVID-19 -pandemian johdosta Jordania, Mali, Haiti ja Turkki päättivät lykätä raportointiaan toimintasuunnitelman mukaisista toimistaan. Niiden maiden osalta, jotka päättivät raportoida toimistaan, FATF on päivittänyt tietoja. Raportointiaan lykänneiden maiden osalta tiedot perustuvat kesäkuussa ja lokakuussa 2021 raportoituihin tietoihin eivätkä tiedot siten välttämättä heijasta nykyhetken tilannetta.

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Zimbabwe.

FATF:n yleis- ja työryhmäkokoukset 2021

Lokakuu 2021

Yhteenveto (engl.) lokakuun 2021 yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF on päättänyt pitää COVID 19-pandemian johdosta tauon arviointiprosessissaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana" (engl.).

FATFin arviointiprosessissa pidetyn tauon johdosta FATF viittaa tuoreessa lausunnossaan aiemmin helmikuussa 2020 julkistettuun luetteloon. Vaikka lausunto ei välttämättä heijasta Iranin ja Pohjois-Korean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmien ajankohtaista tilannetta, FATFin kehotus toimenpiteisiin pysyy edelleen voimassa.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi" (engl.).

COVID-19 -pandemian johdosta Burkina Faso, Haiti ja Etelä-Sudan päättivät lykätä raportointiaan toimintasuunnitelman mukaisista toimistaan. Niiden maiden osalta, jotka päättivät raportoida toimistaan, FATF on päivittänyt tietoja. Raportointiaan lykänneiden maiden osalta tiedot perustuvat helmikuussa ja kesäkuussa 2021 raportoituihin tietoihin eivätkä tiedot siten välttämättä heijasta nykyhetken tilannetta.

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Jordan, Mali ja Turkki.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Botswana ja Mauritius.

Kesäkuu 2021

Yhteenveto (engl.) kesäkuun 2021 yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF on päättänyt pitää COVID 19-pandemian johdosta tauon arviointiprosessissaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana".

FATFin arviointiprosessissa pidetyn tauon johdosta FATF viittaa tuoreessa lausunnossaan aiemmin helmikuussa 2020 julkistettuun luetteloon. Vaikka lausunto ei välttämättä heijasta Iranin ja Pohjois-Korean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmien ajankohtaista tilannetta, FATFin kehotus toimenpiteisiin pysyy edelleen voimassa.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi".

COVID-19 -pandemian johdosta Burkina Faso ja Senegal päättivät lykätä raportointiaan toimintasuunnitelman mukaisista toimistaan. Niiden maiden osalta, jotka päättivät raportoida toimistaan, FATF on päivittänyt tietoja. Raportointiaan lykänneiden maiden osalta tiedot perustuvat helmikuussa 2021 raportoituihin tietoihin eivätkä tiedot siten välttämättä heijasta nykyhetken tilannetta.

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Haiti, Malta, Filippiinit ja Etelä-Sudan.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Ghana.

Helmikuu 2021

Yhteenveto (engl.) helmikuun 2021 yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF on päättänyt pitää COVID 19-pandemian johdosta tauon arviointiprosessissaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä . Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana".

FATFin arviointiprosessissa pidetyn tauon johdosta FATF viittaa tuoreessa lausunnossaan aiemmin helmikuussa 2020 julkistettuun luetteloon. Vaikka lausunto ei välttämättä heijasta Iranin ja Pohjois-Korean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmien ajankohtaista tilannetta, FATFin kehotus toimenpiteisiin pysyy edelleen voimassa.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi".

COVID-19 -pandemian johdosta Barbados ja Jamaika päättivät lykätä raportointiaan toimintasuunnitelman mukaisista toimistaan . Niiden maiden osalta, jotka päättivät raportoida toimistaan, FATF on päivittänyt tietoja. Raportointiaan lykänneiden maiden osalta tiedot perustuvat helmikuussa 2020 raportoituihin tietoihin eivätkä tiedot siten välttämättä heijasta nykyhetken tilannetta.

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Burkina Faso, Caymansaaret, Marokko, and Senegal.

FATF:n yleis- ja työryhmäkokoukset 2020

Lokakuu 2020

Yhteenveto (engl.) lokakuun 2020 yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF päätti 2.8.2020 pitää COVID 19-pandemian johdosta tauon arviointiprosessissaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana".

FATFin arviointiprosessissa pidetyn tauon johdosta FATF viittaa tuoreessa lausunnossaan aiemmin helmikuussa 2020 julkistettuun luetteloon. Vaikka lausunto ei välttämättä heijasta Iranin ja Pohjois-Korean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmien ajankohtaista tilannetta, FATFin kehotus toimenpiteisiin pysyy edelleen voimassa.
FATF päivitti listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi".

COVID-19 -pandemian johdosta FATF antoi lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asetetuille maille mahdollisuuden olla raportoimatta toimintasuunnitelman mukaisista toimistaan lokakuun 2020 kokouksessa. Niiden maiden osalta, jotka päättivät raportoida, FATF on päivittänyt tietoja. Raportointiaan lykänneiden maiden osalta tiedot perustuvat helmikuussa 2020 raportoituihin tietoihin eivätkä tiedot siten välttämättä heijasta nykyhetken tilannetta.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Islanti ja Mongolia.

Kesäkuu 2020

Yhteenveto (engl.) kesäkuun 2020 yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF päätti 28.4.2020 pitää COVID 19-pandemian johdosta tauon arviointiprosessissaan koskien valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana ".

FATFin arviointiprosessissa pidetyn tauon johdosta FATF viittaa tuoreessa lausunnossaan aiemmin helmikuussa 2020 julkistettuun luetteloon. Vaikka lausunto ei välttämättä heijasta Iranin ja Pohjois-Korean rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmien ajankohtaista tilannetta, FATFin kehotus toimenpiteisiin pysyy edelleen voimassa.

FATF päivitti listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi ".

COVID-19 -pandemian johdosta FATF päätti 28.4.2020 pitää arviointityössä taukoa ja myöntää lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asetetuille maille neljän kuukauden lisäajan näiden toimintasuunnitelmien mukaisille määräajoille. Islanti ja Mongolia pyysivät kuitenkin säilyttämään alkuperäisen aikataulunsa. Tämän johdosta FATF on päivittänyt listaustaan vain Islannin ja Mongolian osalta. Muilta osin helmikuussa 2020 julkistettuun listaan ei ole tehty muutoksia.

Helmikuu 2020

Yhteenveto (engl.) helmikuun 2020 yleiskokouksessa käsitellyistä ja päätetyistä asioista on luettavissa FATFin sivuilla.

FATF antoi 21.2.2020 pitämänsä kokouksen yhteydessä julkilausuman liittyen valtioihin, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä. Näillä korkean riskin valtiolla on merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden rahoittamisen torjunnassa. FATF kehottaa kaikkia jäseniään soveltamaan tehostettua tuntemisvelvollisuutta, ja vakavimmissa tapauksissa jäseniä kehotetaan vastatoimenpiteisiin kansainvälisen rahoitusjärjestelmän suojelemiseksi näistä maista peräisin olevien rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyvien riskien estämiseksi. Tähän luetteloon viitataan usein "mustana listana".

Valtioita, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä: Pohjois-Korea ja Iran.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi. Kun FATF asettaa maan lisääntyneen monitoroinnin (increased monitoring) kohteeksi, se tarkoittaa, että maa on sitoutunut ratkaisemaan havaitut strategiset puutteet nopeasti sovittujen aikataulujen mukaisesti ja sitä valvotaan tiiviimmin. FATF ei vaadi tehostetun tuntemisvelvollisuuden soveltamista näihin maihin, mutta kannustaa jäseniään huomioimaan riskianalyyseissään FATFin esittämät havainnot. Tätä luetteloa kutsutaan usein ns. "harmaaksi luetteloksi".

FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteeksi asettamat uudet valtiot: Albania, Barbados, Jamaika, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Uganda.

Valtiot, jotka eivät ole enää FATF:n lisääntyneen monitoroinnin kohteena: Trinidad and Tobago.

FATF:n yleis- ja työryhmäkokoukset 2019

Lokakuu 2019

FATF antoi 18.10.2019 pitämänsä kokouksen yhteydessä julkilausuman liittyen valtioihin, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi.

Kesäkuu 2019

FATF antoi 21.6.2019 pitämänsä kokouksen yhteydessä julkilausuman liittyen valtioihin, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi.

Helmikuu 2019

FATF antoi 22.2.2019 pitämänsä kokouksen yhteydessä julkilausuman liittyen valtioihin, joiden suhteen FATF edellyttää jäseniltään toimenpiteitä.

FATF uudisti myös listausta maista, joilla on strategisia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja selvittelyjärjestelmässä ja joiden kanssa FATF on laatinut toimintasuunnitelman niiden poistamiseksi.

 

EU-tason yhteistyö

Euroopan valvontaviranomaisten ohjeet ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. Sivustoa täydennetään, kun Euroopan valvontaviranomaiset antavat uusia ohjeita. Finanssivalvonta tiedottaa uusista ohjeista myös valvottavatiedotteella. 

Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) kotisivuilla (engl.) on ajantasaista ja hyödyllistä tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen eurooppalaisista hankkeista

Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyö

Pohjoismaiden ja Baltian finanssivalvontaviranomaiset ovat sopineet vuoden 2019 aikana maiden välistä yhteistyötä vahvistavista toimenpiteistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi.

Tavoitteena on vahvistaa nykyistä maiden välisen rahanpesun estämisen valvonnan yhteistyömallia.

Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan viranomaiset ovat muodostaneet työryhmän, joka toimii jatkuvassa ja säännöllisessä yhteistyössä sekä vaihtaa kokemuksia ja tietoa rahanpesun ehkäisemiseksi tehokkaasti. Tavoitteena on, että rahanpesun estämisen valvonta on vahvemmin koordinoitua Pohjoismaiden ja Baltian alueella.
Jatkuvan ja pitkäaikaisen yhteistyön virallistamiseksi on valmisteilla myös aiesopimus (Memorandum of Understanding, MoU).