Esiterekisteri

Esiterekisterissä julkaistaan Finanssivalvonnan hyväksymät arvopaperien tarjoamiseksi ja listaamiseksi laaditut esitteet sekä julkisia ostotarjouksia koskevat tarjousasiakirjat. Lisäksi esiterekisterissä on tiedot esitteistä, jotka ETA-valtioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ja ilmoittaneet eli notifioineet Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta ei vastaa esitteiden sisällöstä eikä niissä annettujen tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. Esitteen julkaiseminen esiterekisterissä ei ole kehotus sijoittaa liikkeeseenlaskijan arvopapereihin.

Esiterekisteri ei ole esitteiden julkaisukanava, vaan esitteen laatija vastaa esitteen ja sen täydennysten julkaisemisesta omassa verkkopalvelussaan.

Esitteen laatija on toimittanut Finanssivalvonnalle esiterekisterissä julkaistavan sähköisen version. Esitteen virallinen hyväksytty versio on Finanssivalvonnan kirjaamoon toimitettu versio.

Tietoja kaikkien ETA-valtioiden viranomaisten hyväksymistä esitteistä voi hakea Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) verkkopalvelusta.

Esitteiden haku

Esitteiden toimittaminen esiterekisteriin

  • Hyväksytyt esitteet ja niiden täydennykset sekä lopulliset lainaehdot toimitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asiointipalvelun kautta. Ohjeet esiterekisteri-ilmoituksen tekemiseen löytyvät täältä.
  • Hyväksytyt ostotarjousasiakirjat ja niiden täydennykset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen esitteet(at)finanssivalvonta.fi.