Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva selvitys

Finanssivalvonnalle on toimitettava selvitys seuraavista valvottavan organisaation johtamisesta vastaavista henkilöistä:

 • hallituksen (tai hallintoneuvoston) jäsen ja varajäsen sekä riippumaton hallituksen jäsen, jos sääntely edellyttää sellaisen valintaa.
 • toimitusjohtaja ja tämän sijainen sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat, jotka ovat valvottavan organisaation ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat yrityksen toimintaa.

sekä seuraavista henkilöistä:

 • keskeisistä toiminnoista vastaavista henkilöistä
  • Compliance Officer
  • sisäinen tarkastaja
  • riskienhallinnasta vastaava
  • salkunhoidosta vastaava
 • suomalaisen valvottavan organisaation ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies
 • kolmannessa maassa kotipaikan omaavan valvottavan organisaation Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies.

Ilmoitus on tehtävä myös muista kuin Suomen kansalaisista.

Ilmoitus Finanssivalvonnalle on tehtävä, kun

 • uusi henkilö valitaan yllä mainittuun tehtävään
 • yllä mainittu henkilö nimitetään uuteen, aikaisempaa merkittävämpään tehtävään tai henkilön vastuualue laajenee oleellisesti entisestä (esimerkiksi fuusion tai muun yritysjärjestelyn taikka organisaatiomuutoksen johdosta).

Seuraavat Finanssivalvonnan valvottavat ilmoittavat henkilöiden luotettavuuden ja sopivuuden arviointiin vaadittavat tiedot sähköisen asiointipalvelun kautta kirjautumalla järjestelmään, täyttämällä vaaditut ilmoitustiedot ja lähettämällä ilmoituksen Finanssivalvontaan:

 • luottolaitokset (L-lomake, LSI-valvottavat)
 • sijoituspalveluyritykset (S-lomake)
 • rahastoyhtiöt (R-lomake)
 • vaihtoehtorahastojen hoitajat (A-lomake)

Ilmoitukseen liittyvät yhteydenotot voidaan käydä sähköisen asiointijärjestelmän viestitoimintojen avulla.

Sähköiseen asiointiin kirjautuminen

Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kirjautumissivu